مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مرتضی
نام خانوادگی:انفرادی
پست الکترونیک:enferadi91@outlook.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، حقوق

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرتضی انفرادی در سال 1361 در شهر مقدس مشهد در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و پس از گذراندن مقاطع ایتدایی - راهنمایی و دبیرستان در سال 1381 وارد دانشگاه شد در سال 1383 به عنوان دانشجوی ممتاز  دانشگاه معرفی  و در سال 1385 در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها شرکت و باموفقیت در این آزمون وارد دانشگاه تهران شد در  سال 1387 از پایان نامه خود با درجه عالی  دفاع نمود و در سال 1389 نیز وارد مرحله دکترای تخصصی (PH.D) شد و از تز دکترای خود با عنوان (Torture) با کسب درجه عالی دفاع نمود.

وی  به مدت  9 سال درس خارج را موفقیت به پایان رسانده است و در امر پژوهش نیز در سالهای 1393  و 1395 موفق به کسب عنوان مؤلف کتاب سال رضوی در هفتمین و نهمین جشنواره بین المللی کتاب سال شده است.

هم اکنون به عنوان مدرس دانشگاه در مراکز آموزش عالی به امر تدریس اهتمام دارد و در کنار فعالیتهای حقوقی (وکالت دادگستری) در زمینه پژوهش نیز دارای کتابها و مقالات متعددی می باشد.